barevný asfalt

Laboratoř Výroba probíhá na šaržových obalovnách s automatickým řízením výrobního procesu . Kamenivo je skladováno odděleně dle frakcí a dodavatele. K výrobě se používá výlučně materiál s odpovídajícími kavalitativními parametry, které jsou pod stálou kontrolou smluvních laboratoří. Celý proces výroby je řízen dle systému řízení kvality a podle ISO (ISO 9001, ISO 14 001).
Zásobníky Pro výrobu běžných obalovaných směsi jsou použity asfalty 50/70, dále pak lze vyrábět směsi z modifikovaných asfaltů (PmB 25/55-xx a PmB 45/80-xx). Tyto asfalty jsou pravidelně odebírány a je kontrolována jejich kvalita. K výrobě modifikovaných směsí je převážně používán Pmb 25/55-60 (Ostrava, Šenov, Zádveřice), PmB 25/55-65 (Smolín, Česká) nebo Pmb 45/80-65.
Mletý vápenec je dovážen z Kotouče Štramberk (Ostrava, Šenov, Zádveřice) a Vápenky Mokrá (Smolín, Česká). Kamenivo dodává firma EUROVIA Kamenolomy "Lom Jakubčovice" (Ostrava, Šenov, Zádveřice) a Českomoravský Štěrk "lom Luleč a Olbramovice" (Smolín, Česká). Toto kamenivo je na vysoké úrovni a splňuje všechny parametry i pro ty nejnáročnější směsi. V rámci snížení prašnosti jsou všechny drobné frakce dodávány jako prané, s minimem prachových částic. U lomu Jakubčovice je praná celá škála dodávaného materiálu, což zaručuje minimální prašnost na obalovně.

Viatop V našem výrobním programu jsou všechny druhy ACO, ACL, ACP, BBTM a PA z normálního i modifikovaného asfaltu. Pro druhy SMA je používán výhradně modifikovaný asfalt. U směsí se zvýšeným obsahem asfaltu se pro zabránění stékavosti používá S-CEL 7G a pro zvýšení přilnavosti asfaltu ke kamenivu se používá přilnavostní přísada.
  Bez Viatopu Bez Viatopu S Viatopem S Viatopem Barevné Asfalty S firmou Shell a TOTAL se již 20 let zabýváme výrobou barevných směsí a to spoužitím technologie s bezbarvým asfaltovým pojivem. Tento způsob výroby zajišťuje stálost barev a trvanlivost, oproti způsobu obarvování klasické asfaltové směsi. Více o těchto technologii obarvování se dočtete na odkazu "Barevné asfalty".
Už se mužete setkat s výsledky našich výrobky i v okolí obaloven. Mezi jednu s největších staveb s barevným asfaltem patří úprava chodníku u kruhového objezdu v Havířově. Stavbu prováděla firma ALPINE Bau CZ s.r.o. v roce 2010 a asfaltovou směs odebírala s naší obalovny v Ostravě-Kunčicích. Barevné Asfalty V roce 2017 pak firma EUROVIE navázala na tento úsek s použitím téže technologie z naší obalovny v Ostravě-Kunčicích.
V rámci našich obaloven též vyrábíme i speciální asfaltové směsi. Jedná se o směsi specifických vlastností, jako je např. SAL (membránová vrstva, která zabraňuje prokopírovávání trhlin), VMT (směs s vysokým modulem tuhosti, která se používá především v silně zatíženém prostředí) a také na každé obalovně zvládáme i možnost výroby asfaltové směsi za použití RA materiálu studenou cestou (což je jedna z metod zpracovávání druhotného materiálu vzniklého při odfrézováné staré komunikace).
V rámci zpracovávání RA materiálu je celý proces získávání materiálu kontolován a dbá se na ekologický průběch výroby. Tím že je zpracováván tento materiál studenou cestou je v našich směsech použito malé množství tohoto materiálu a bez rizika ekologické újmy.
U všech našich směsí, máte jistotu vysoké kvality a též minimálního dopadu na životní prostředí, což je pro nás tím nejdůležitěším.

Seznam DOP

    

Seznam, PDF (305 kB)

Prohlášení o shod.

    

prohlašení, PDF (35 kB)

Výroba SILASFALT

Výroba, PDF (35 kB)

Popis výrobku

    

Popis výrobku, PDF (55 kB)