historie
SILASFALT s.r.o.

Společnost SILASFALT s.r.o. byla založena v únoru 1995 jako dceřiná společnost dnes již neexistujících firem ALPINE-IPS Ostrava a.s. a Vítkovické stavby Ostrava a.s. zabývajících se výrobou obalovaných živičných směsí a výstavbou komunikací. V témže roce vstoupila do společnosti firma ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s. Z rozhodnutí majoritních vlastníků v roce 1999 omezila své aktivity ve výstavbě a soustředila se na výrobu směsí jako servisní obalovna pro Ostravu a okolí. V tomto roce Vítkovické stavby odprodaly svůj podíl zbylým dvoum vlastníkům. Obalovna V roce 2000 bylo rozhodnuto o výstavbě nové obalovny ASKOM VS 160 místo stávající obalovny TELTOMAT VS.
Obalovna Obalovna V následujících letech se společnost SILASFALT s.r.o. rozšířila o obalovnu v Šenově u Nového Jičína, repasovanou obalovnou typu IMA A 120, která zahájila provoz v měsíci září 2001. V roce 2004 ODS - Dopravní stavby Ostrava prodaly polovinu svého podílu firmě Obalovna Obalovna Stavby silnic a železnic, a.s. Dalším krokem v roce 2005 bylo zakoupení již funkčních obaloven ve Valašském Meziříčí, Starém Městě u FM a obalovny v Zádveřicích.
V roce 2006, z důvodu navýšení kapacity výroby, byla v Ostravě Kunčicích postavena nová obalovna BA 240 od fa Benninghoven s výkonem 240 t/hod. a o rok později byla uvedena do provozu obalovna ASKOM ve Starém Městě, jako náhrada za již zastaralou obalovnu TELTOMAT V.
Obalovna Fúzí k 1.7.2010 došlo k zániku firmy ODS-Dopravní stavby Ostrava a.s. a k rozdělení podílu obalovny mezi dva stavající majitele.
V rámci dalšich modernizací a rozvoje firmy byla v roce 2013 postavena výkonnější balolovna AMMANN Uniglobe 240 na místě stavající obalovny Zádveřice, kde vystřídala již dosluhující obalovnu ASKOM VS 120/160. Po zprovoznění obalovny v Zádveřicích se rozhodlo o odstavení zastaralé obalovny ve Valašském Meziříčí a také bylo rozodnuto o modernizaci obalovny v Šenově u Nového Jičína. Na základě těchto modernizací by bylo možné poté odstavit i obalovnu ve Starém Městě u Frýdku Místku, čímž by došlo k zefektivnit výrobní náklady a snížení ekologické zátěže oblastí. Koncem roku 2014 se společnost SILASFALT opět rozšiřila o další obalovny, které koupila od svých mateřských firem a rozšířila tak výrazně své pole působnosti. Tyto nově zakoupené obalovny zajišťují provozní oblas okolí Brněnska. Obalovna V roce 2016 pak došlo k očekávané modernizaci nejstarší obalovny (tato balovna IMA byla vyrobe na v roce 1975 a po několika drobných úpravách vyráběla až do roku 2016). Na místě této obalovny vyrostla nová moderní obalovna značky Benninghoven TBA 4000. Díky těmto krokům pak byla pak koncem roku 2016 odstavena i obalovna Staré Město.
V současné době provozuje firma SILASFALT s.r.o. 6 obaloven z čehož je jedna obalovna (Valašské Meziříčí) dočasně odstavena.

SOUČASNÉ PODÍLY:
PORR a.s........................50%
EUROVIA CS, a.s..............................50%

Společnost SILASFALT s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001 a ISO 14001. Kvalita vstupních materiálů a živičných směsí je ověřována smluvní akreditovanou laboratoří EUROVIA CS, a.s. a fa NIEVEL labor s.r.o. Tyto laboratoře provádí veškeré laboratorní práce pro naši společnost, odběr vzorků vstupních materiálů a asfaltových směsí dle ČSN EN i dle ostatních předpisů, jejich zpracování a vyhodnocení. ISO 9002
Pro výrobu směsí je používána "Moravská droba" z "EUROVIA LOM Jakubčovice"(pro obalovny Kunčice, Šenov a Zádveřice) a "ČMŠ Luleč a Olbramovice" (pro obalovny Smolín a Česká u Brna.Obalovna Vápenec zajišťujeme u firmy Kotouče Štramberk a CARMEUS, asfalty z OMV, SHELL, TOTAL, PARAMO ORLEN asfalt a EURO-BIT. Vstupní materiály od všech dodavatelů jsou v dobré kvalitě a odpovídají požadavkům na výrobu asfaltových směsí. Veškerá výroba je prováděna přes horké třídění, které vykazuje dobrou ostrost třídění kameniva. Obalovny jsou vybaveny kvalitním filtračním zařízením, které zajišťuje vysokou kvalitu vypouštěných zplodin. Prachové částice se vracejí zpět do výrobního procesu.
ObalovnaObalovna S firmou SHELL a TOTAL dlouhodobě spolupracujeme na výrobě barevných asfaltů technologií obarvování "bezbarvého" pojiva. A vyrábíme mnoho dalších zajímavých směsí pro všestrané využití. Více o sortimentu výroby je možnost se dočíst pod odkazem výroba.